โปรแกรมฝ่ายบุคคลออนไลน์ EZY-HR ที่ใช้ง่ายที่สุด

Features

ระบบ EZY-HR เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาโดยรันอยู่บน Cloud Server ซึ่งจะสามารถใช้งานได้โดยอาศัยเพียง Web browser ที่มีอยู่ใน PC, หรือ Tablet เช่น Mozilla Firefox, Google Chrome หรือ Safari ในการใช้งาน โดยสามารถจะใช้งานได้ จากระบบปฏิบัติการใดๆก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Windows, Linux, or OSX

 • สามารถสร้างพนักงานได้โดยระบุรายละเอียดได้มากมาย
 • รายละเอียดส่วนตัวของพนักงาน สามารถระบุ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อเล่น ที่อยู่ รูปพนักงาน รหัสประจำตัวประชาชน รหัสพาสปอร์ต ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์(ระบุได้ 2 อีเมล์ เป็นอีเมล์ที่ใช้สำหรับส่งสลิปเงินเดือน และอีเมล์สำหรับแจ้งเตือนการอนุมัติใบลา) แผนก ตำแหน่งงาน คอสท์เซ็นเตอร์ เลขประจำตัวประกันสังคม เลขที่บัญชีธนาคาร ฯลฯ
 • วันหยุดของพนักงานจะเป็นวันหยุดเดียวกันกับของบริษัท
 • รายละเอียดเข้าออกงาน สามารถกำหนดได้ในแต่ละวันของสัปดาห์
 • โควต้าของการลางานแต่ละประเภท โดยสามารถที่จะใช้ตามค่ามาตรฐานหรือสามารถแก้ไขเฉพาะรายพนักงานได้
 • สามารถกำหนด หัวหน้างาน เพื่อทำหน้าที่อนุมัติใบลา และการทำงานล่วงเวลา รวมไปถึงการอนุมัติเวลางานกะ โดยสามารถกำหนดหัวหน้างานได้ 2 ระดับ
 • จุดลงเวลาของพนักงาน โดยที่พนักงานจะสามารถทำงานกะในแต่ละสาขาได้ โดยดูจากเรคคอร์ดของเครื่องสแกนนิ้ว
 • สามารถกำหนดตารางานกะบนเอกเซล และอัพโหลดเข้าไปในระบบ โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทีละคน
 • สามารถกำหนดเกณฑ์ของการทำงานล่วงเวลา และการขาดงานได้
 • สามารถบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยสามารถที่จะเลือกการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้วได้จาก 1. การอัพโหลดไฟล์ 2. การคอนเน็คเข้าไปที่เครื่องสแกนนิ้วผ่านเว็บเซอร์วิส และ 3.การคอนเน็คเข้าไปที่ Database ของระบบเครื่องสแกนนิ้วได้โดยตรง
 • สามารถบันทึกตารางงานกะของพนักงานในวันหยุดได้
 • เจ้าหน้าที่ HR สามารถปรับปรุงเวลาเข้า-ออก งานของพนักงานได้
 • สามารถออกเอกสารเงินเดือนได้ โดย 1. สามารถปรินท์ออกมาทางปรินเตอร์ 2. สามารถส่งไปยังอีเมล์ของพนักงานแต่ละคนได้ 3. พนักงานสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเอง
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสามารถเข้ามาสร้างเอกสารใบลา Leave Request ได้ด้วยตัวเอง (Employee Self Service)
 • ระบบมีปฏิทินภายใน Built-in calendar ไว้เพื่อบันทึกและแสดงวันลาของพนักงานได้หลายระดับ (แสดงวันลาของตัวเอง, แสดงวันลาของเพื่อนที่อยู่ในแผนกเดียวกัน, แสดงวันลาของผู้ใต้บังคับบัญชา, และแสดงวันลาของทุกคนสำหรับเจ้าหน้าที่)
 • มีการเก็บประวัติในแต่ละการกระทำที่สำคัญ เพื่อความสามารถในการตรวจสอบและ audit เพื่อแสดงวันเวลาและผู้แก้ไขข้อมูล
 • รายงานสามารถสร้างออกเป็น Direct Printout, PDF, Excel, E-mail ได้ (เฉพาะบางรายงานที่เหมาะสม)
 • สามารถออกรายงานที่นำส่งราชการได้เช่น ภงด 1, ภงด 1ก, ภงด 91 และเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมเช่น สปส
 • สามารถสร้างไฟล์เพื่อนำส่งธนาคารได้โดยตรงจากระบบ เช่น บัวหลวงแพ็กซ์ และไทยพาณิชย์บิสสิเนสเน็ต ฯลฯ
 • เพิ่มเติม ** ระบบมี Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญในการบริหารงานฝ่ายบุคคล และสามารถสร้างเพิ่มเติมได้
 • เพิ่มเติม ** สามารถเปลี่ยนดีไซน์ธีมของระบบให้เข้ากับธีมที่ต้องการได้
 • เพิ่มเติม ** สามารถแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับระบบ, ใบลา, โอที ไปยังสมาร์ทโฟนในระบบ Android, Apple iPhone ได้
 • เพิ่มเติม ** สามารถออกแบบโฟลว์ใหม่ที่ต้องการได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการธุรกิจปัจจุบัน
 • เพิ่มเติม ** มีระบบแบ๊คอัพข้อมูลของระบบให้ทุกวัน ในเวลาหลังเที่ยงคืน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
 • เพิ่มเติม ** เมื่อระบบมีการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ จะได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยเช่นกัน
 • เพิ่มเติม ** มีระบบช่วยเหลือการใช้งานในรูปแบบของ Web manual, และ Online Instruction Video

นี่เป็นเพียงความสามารถส่วนหนึ่งเท่านั้น สามารถติดต่อ EZY-HR Experts เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้

Foo