เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่สามารถต่อกับโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR แบบเรียลไทม์ได้ มีตังต่อไปนี้

  • ZK X628-C
  • ZK iClock 360
  • ZK iFace

ในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมรุ่นต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น