สามารถส่งสลิปเงินเดือนทางอีเมล์ได้ทันที หรือจะเปิดให้พนักงานเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนของตัวเองผ่านทางออนไลน์ก็ได้