ระบบโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR สามารถเพิ่มความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งของพนักงานได้ โดยการเปิดใช้ Plugins - Training Module ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อนำส่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อย่างง่ายดาย