คุณสามารถนำเอาข้อมูลจากระบบเดิม แปลงเป็นไฟล์เอกเซล ให้ตรงกับฟอร์แมตตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม EZY-HR เพื่อนำมาอิมพอร์ตข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR ได้ทันที