ได้ โดยการติดตั้ง Plugins - Recruitment เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้มีความสามารถในการรับสมัครพนักงานได้