ระบบสามารถออกสลิปเงินเดือนได้ 4 แบบ

  • PDF
  • Email
  • A4 Print Out
  • กระดาษต่อเนื่องแบบมีคาร์บอน