เนื่องจากเรามีรายละเอียดของราคาในแต่ละส่วนค่อนข้างมาก กรุณาติดต่อฝ่ายขายโดยตรง