มี สามารถทำได้โดยการติดตั้งระบบ Plugins - Staff Assessment เพื่อให้สามารถใช้งานแบบประเมินพนักงานได้