เรามีระบบทดลองให้ใช้งานได้ในระบบคลาวด์ โดยที่ทางลูกค้าจะสามารถใช้งานในทุกๆฟีเจอร์ ได้เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์