การอนุมัติใบลาพนักงาน สามารถอนุมัติได้คนเดียว ในกรณีที่องค์กรมีความต้องการจะเพิ่มเวิร์คโฟลว์ให้สามารถเพิ่มผู้อนุมัติได้เป็นสองขั้น สามารถเพิ่มได้ใน Plugins พิเศษ