ระบบจะไม่ทำการส่งอีเมล์แจ้งเตือน เมื่อมีการแก้ไขผู้อนุมัติ แต่ผู้อนุมัติสามารถจะดูใบลาทั้งหมดที่กำลังรออนุมัติอยู่ได้ที่ เมนูบาร์ด้านบน