ระบบโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR ของเรา มีการอัพเดตการคำนวณภาษีให้ตรงกับการประกาศใช้กฏหมายใหม่ตลอดเวลา

เนื่องจากความสามารถของระบบคลาวด์ ทำให้เราสามารถอัพโหลดในระบบทั้งหมดได้ทันที ที่มีการประกาศใช้อัตราคำนวณภาษีใหม่