ได้

ซึ่งโดยปกติแล้ว ทาง EZY-HR จะมีการส่งคู่มือการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าสามารถขึ้นระบบได้เอง โดยที่ไม่ต้องมีการส่งข้อมูลของทางบริษัทให้กับทาง EZY-HR ทำการขึ้นระบบให้ แต่ในกรณีที่มีปัญหา สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้จากทาง EZY-HR ได้